Xuyên suốt chương trình, khi thực hiện khai báo danh mục, nhập chứng từ phát sinh, lên báo cáo thì chúng ta có các thao tác trên thanh công cụ và phím tắt như sau:

Để thực hiện lệnh nào trên thanh công cụ thì bạn click chuột vào biểu tưng tương ứng

Ngoài ra bạn còn có thể dùng một số phím tắt như:

Ctrl+N – Thêm mới; Ctrl+S – Lưu; Ctrl+E – Sửa đổi; Ctrl+D – Xóa bỏ; Ctrl+P – In; ESC – Thoát


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator