Màn hình giao diện chính gồm các menu và thông tin đăng nhp vào chương trình thể hiện như hình:

(C1) Menu các phần hành cấp 1 của chương trình

(C2) Menu các phần hành cấp 2 của chương trình

(i1) Tên người sử dụng đăng nhp vào chương trình

(i2) Tên cơ sở dữ liệu đang kết nối làm việc

(i3) Tên/IP máy chủ đang kết nốiCreated with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad