1. Các thao tác chung lấy báo cáo

Khi bấm vào menu lấy báo cáo thì chương trình hiện ra giao diện sổ sách báo cáo bạn cần lấy. Ví dụ dưi đây là Sổ chi tiết tài khoản, có các chức năng thao tác chung như sau: 1. Các điều kiện lọc số liệu thường dùng


Chỉ tiêu

Chức năng, ý nghĩa

Tài khoản

Nhập tài khoản cần lấy báo cáo

Bạn có thể nhập 152 hoặc 1521 hoặc 1521,1522

Thời gian

Chọn kiểu thời gian, khoảng thời gian lấy báo cáo

Chi tiết tài khoản

Chọn lọc đi tượng chi tiết của tài khoản lấy báo cáo

VD: TK 331 thì chi tiết tài khoản là các nhà cung cấp; TK 1561 thì chi tiết tài khoản là hàng hóa

Kho hàng

Chọn lọc theo kho hàng khi lấy tài khoản hàng hóa, vật tư

Khoản mục

Chọn lọc theo khoản mục phí


Sau khi đã chọn các điều kiện thưng dùng như trên thì bản nhấn Tìm kiếm (F5) trên thanh công cụ đchương trình lên số liệu.

 1. Các điều kiện lọc mở rộngChỉ tiêu

Chức năng, ý nghĩa

Nhóm chỉ tiêu có chức năng hiển thị dạng cột trên báo cáo

TKĐƯ

Có/Không hiển thị tài khoản đối ứng; lọc theo TKĐƯ

Chi tiết

Hiển thị chi tiết từng định khoản của chứng từ (hiển thị cả nội dung định khoản giống nhau, theo thứ tự của chứng từ)

Số lượng

Có/Không hiển thị số lượng

Đơn giá

Có/Không hiển thị đơn giá

PS nợ

Có/Không hiển thị phát sinh bên nợ của tài khoản lấy báo cáo

PS có

Có/Không hiển thị phát sinh bên có của tài khoản lấy báo cáo

VNĐ

Lấy báo cáo theo tiền VNĐ

Ngoại tệ

Có/Không hiển thị theo ngoại tệ

Tỷ giá

Có/Không hiển thị tỷ giá

Họ tên

Có/Không hiển thị họ tên chứng từ

Số HĐ

Có/Không hiển thị số hóa đơn đầu ra của chứng từ

Kho

Có/Không hiển thị kho hàng

KM phí

Có/Không hiển thị khoản mục phí

Tên TK

Có/Không hiển thị tên cấp tài khoản, tên cấp tài khoản đối ứng

Nhóm chỉ tiêu có chức năng lọc số liệu lên báo cáo

Chi tiết đối ứng

Chọn lọc đi tượng chi tiết của tài khoản đối ứng

Hợp đồng

Chọn lọc hợp đồng nếu tài khoản lấy báo cáo có quản lý hợp đồng

Chi tiết bảng mã

Chọn chi tiết theo bảng nhóm mã tài khoản

Lô hàng

Chọn lọc theo lô hàng nếu tài khoản lấy báo cáo co1 quản lý lô hàng

Điều kiện khác

Chọn lọc theo một số điều kiện khác

Phần hành

Chọn lọc theo phần hành nhập liệu

Thao tác viên

Chọn lọc theo người nhập liệu

Tham chiếu nợ 123

Chọn lọc theo tham chiếu bên nợ

Tham chiếu có 123

Chọn lọc theo tham chiếu bên có

Dự án

Chọn lọc theo dự án

Yếu tố phí

Chọn lọc theo yếu tố phí

Tính chất phí

Chọn lọc theo tính chất phí


Sau khi đã chọn các điều kiện như mong muốn thì bản nhấn Tìm kiếm (F5) trên thanh công cụ đchương trình lên số liệu.


 1. Thanh công cụ chức năng

Công cụ điều khiển

Chức năng, ý nghĩa

Lựa chọn

Giúp bạn lựa chọn một số trường tùy chọn để lên báo cáo theo yêu cầu

Tìm kiếm (F5)

Tìm kiếm lên số liệu báo cáo, có ý nghĩa là thao tác xác nhận sau khi đã chọn các điều kiện lên báo cáo

Chi tiết

Giúp bạn xem lại chứng từ, truy xuất ngược xem lại chứng từ đã nhập

In số liệu

In báo cáo

Hiển thị

Giúp bạn phân mảng báo cáo theo cột/dòng trong trường hợp màn hình không hiển thị đủ các cột

Máy tính

Giúp bạn tính nhanh các phép tính + - * /

Trợ giúp

Đưa đến trang hướng dẫn trên website

Kết thúc (ESC)

Kết thúc/Thoát màn hình đang m


   1. Thao tác lọc trên bảng dữ liệu báo cáo
 • Đlọc bảng dữ liệu trên báo cáo theo một số điều kiện nhất định, bạn rê chuột vào tiêu đề cột và chọn như hình > rồi nhấn Xác nhận


 • Đtruy xuất các báo cáo có liên quan một cách nhanh chóng, bạn kích chuột phải vào bảng dữ liệu > rồi chọn loại báo cáo như mong muốn

VD: Đang xem Bng cân đối phát sinh > Kích phải xem Sổ tổng hợp tài khoản > Kích phải xem Sổ chi tiết tài khoản
   1. Tùy chọn lên báo cáo theo yêu cầu
 1. Chọn mẫu báo cáo

Một loại báo cáo có thể có nhiều mẫu báo cáo thể hiện khác nhau. Do đó khi bạn bấm vào menu loại báo cáo bất kỳ thì chương trình sẽ hiện ra theo mẫu mặc định, tuy nhiên bạn có thể chọn mẫu báo cáo khác như hình:


 1. Thêm trường lên báo cáo

Trong một mẫu báo cáo bạn có thể thêm trường muốn hiển thị lên báo cáo như hình, khi đã hiển thị vừa ý thì bạn nhấn Lưu để lần sau không phải chọn lại.


Một số trường có thể thưng được dùng:

Công cụ điều khiển

Chức năng, ý nghĩa

Loại báo cáo có thể áp dụng

Ngày chứng từ

Ngày lập chứng từ

Sổ chi tiết

Số chứng từ

Số chứng từ

Sổ chi tiết

Nội dung

Nội dung hạch toán

Sổ chi tiết

TK đối ứng

Tài khoản đối ứng

Sổ chi tiết

PS nợ

Phát sinh nợ

Sổ chi tiết/Sổ tổng hợp

PS có

Phát sinh có

Sổ chi tiết/Sổ tổng hợp

Nhóm tài khoản

Nhóm theo danh mục tài khoản

Sổ tổng hợp

Họ tên

Họ tên trên chứng từ

Sổ chi tiết

Đơn v

Đơn vị trên chứng từ

Sổ chi tiết

Địa chỉ

Địa chỉ trên chứng từ

Sổ chi tiết

Lý do

Lý do trên chứng từ

Sổ chi tiết

Mã cấp

đi tượng của TK lấy báo cáo

Sổ chi tiết/Sổ tổng hợp

Tên cấp

Tên đi tượng của TK lấy báo cáo

Sổ chi tiết/Sổ tổng hợp

Khoản mục

Tên khoản mục phí

Sổ chi tiết/Sổ tổng hợp

NVBH

Tên nhân viên bán hàng

Sổ chi tiết


Lưu ý: Mẫu báo cáo mặc đnh thông thường theo mẫu quy định với số cột giới hạn đảm bảo khi in với khổ giấy A4 dọc, A4 ngang đu đ. Trường hợp nếu bạn thêm nhiều cột thì có thể sử dụng chức năng sao chép mẫu báo cáo và lựa chọn hiển thị thêm các cột theo yêu cầu quản lý (vừa có mẫu báo cáo riêng mà không ảnh hưng báo cáo theo quy định).


 1. Sao chép mẫu báo cáo

Chức năng này giúp bạn sao chép một mẫu báo cáo ra và lựa chọn hiển thị thêm các trường theo yêu cầu quản lý:


Sau khi Sao chép mẫu báo cáo bạn chọn thêm các cột theo yêu cầu rồi Lưu như hình ví dụ:


 1. Thay đổi vị trí cột, tinh chỉnh báo cáo
 • Để di chuyển vị trí cột bạn kích vào giữa tiêu đề cột và giữ chuột kéo đến vị trí cần hiển thị thì thả chuột
 • Để tinh chỉnh độ rộng các cột bạn rê chuột vài đường viền của cột tiêu đề, rồi kích giữ chuột kéo qua trái phải (thao tác tương tự Excel)


Khi đã hiển thị vừa ý thì bạn nhấn Lưu để lần sau vào báo cáo không phải chỉnh lại


 1. Nhóm theo các cột trên báo cáo

Trường hợp muốn nhóm thông tin cột nào thì bạn di chuyển cột đó ra trái ở vị trí đu tiên, sau đó chọn nhóm the cột đó.

   1. Kết xuất báo cáo ra Excel

Tất cả báo cáo trong chương trình đều có thể kết xuất ra Excel để làm việc cho mục đích khác
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator